Лицензи

Роста Балкани Ейч Ар ООД притежава валиден лиценз за подбор на персонал за територията на Р.България номер 2200 от 12.01.2017 г. издаден от Министерство на труда и социалната политика.Агенцията е администратор на лични данни с удостоверение номер 424397 от 22.11.2016 г.,издадено от Комисия Защита на личните данни.

Social Media